GENEL CERRAHİ


Eğitim Görevlisi:

 
Prof. Dr. Hüseyin Ayhan KAYAOĞLU  
Op. Dr. N. Deniz TİHAN  

Başasistanlar:

 
Op. Dr. Uğur DUMAN  
Op. Dr. M. Fatih EROL  
Op. Dr. Evren DİLEKTAŞLI  
Op. Dr. M. Emrah BAYAM  

Gastroenterolojik cerrahi uzmanı:

Op. Dr. H. Murat ÇAYCI  

Uzman Doktorlar:

Op. Dr. Umut E. ERDOĞDU  
Op. Dr. Özgür PEKEL  
Op. Dr. Abdullah İNAL  
Op. Dr. Nizamettin DEMİRCİ  
Op. Dr. Murat SIVACILAR  
Op. Dr. Serkan SARIKAYA  
Op. Dr. Volkan ARAYICI  
Op. Dr. Bülent ÖZÇETİN  
Op. Dr. Süleyman M. KABAKÇI  
Op. Dr. Kazım Şenol  

Asistan Doktorlar:

Dr. Kadir GÜLER  
Dr. Ahmed TAHA  
Dr. Muhammed DOĞANGÜN  
Dr. Hasan ÇANTAY  
Dr. Gözde DOĞAN  
Dr. Harun SIR  

Genel Cerrahi Kliniği ilk olarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doç. Dr. Şükrü Aydın DÜZGÜN’ün klinik şefi olarak atanmasıyla kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından 30.12.2009 tarihinde Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nin eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne getirilmesiyle, diğer eğitim klinikleriyle birlikte, Genel Cerrahi Kliniği de Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesine nakledilmiştir.

Ocak 2011 tarihinden bu yana kliniğimizde sağlık hizmetleri, tıpta uzmanlık eğitimi ve akademik faaliyetler (bilimsel çalışma ve araştırmalar) devam etmektedir.

Hem klinik hem de poliklinik hizmeti verilen Genel Cerrahi Kliniği’nde sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat kesintisiz devam etmektedir.

Hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde 5 genel cerrahi polikliniği aktif olarak çalışmaktadır. Yılda ortalama 65000 hastaya genel cerrahi poliklinik hizmeti verilmektedir.  

İki servisten oluşan ve toplam 71 yataklı kliniğimizde sağlık hizmeti kesintisiz devam etmektedir. Genel Cerrahi Kliniği servisi yıllık %99 doluluk oranı ile tam kapasite çalışmaktadır. Ayrıca kliniğimiz içerisinde küçük lokal girişimlerin ve ayaktan pansumanların yapılabildiği bir müdahale odası bulunmaktadır.

Yine hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde endoskopi ünitemizde tanısal ve tedaviye yönelik özofagogastroduodenoskopi, rektosigmoidoskopi, kolonoskopi, ERCP, endoskopik mide balonu uygulaması, endoskopik balon ve buji dilatasyon, PEG gibi endoskopik işlemler yapılmakta, acil durumlarda da endoskopik tedaviler 7 gün 24 saat uygulanabilmektedir. Endoskopi ünitesinde yılda ortalama 5000 hastaya işlem uygulanmaktadır.

Her gün Genel Cerrahi Kliniği’ne ait 3 ameliyathanede bölgesel veya genel anestezi eşliğinde her türlü genel cerrahi ameliyatı başarıyla uygulanmaktadır. Yılda 8000’in üzerinde hasta, genel cerrahi kliniği tarafından ameliyat edilmektedir.

Ayrıca yoğun bakım ünitemizde, Genel Cerrahi Kliniği’ne ait 4 adet ara yoğun bakım yatağı mevcuttur ve kesintisiz hizmet sunmaktadır.

Her gün 1 genel cerrahi uzmanı ve 1 genel cerrahi asistanı, acil cerrahi durumlara müdahale edebilmek için aktif olarak nöbet tutmaktadır. Acil ameliyathane 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Her ay acil koşullarda 30-60 arası hasta, genel cerrahi ekibince ameliyat edilmektedir.

Kliniğimizde, her Çarşamba etiğim ve vaka toplantısı düzenlenmektedir. Bu toplantıda özellikli hastalar ameliyat öncesinde ve sonrasında tartışılmakta ve değerlendirilmektedir. Ayrıca yine bu toplantı bünyesinde İç Hastalıkları Kliniği ile de ortak bir konsey yürütülmektedir. Ayrıca asistan doktorlar, her hafta akademik eğitim yılının başında belirlenmiş bir genel cerrahi konusunu eğitim görevlisi ve başasistanların nezaretinde anlatmakta ve teorik bilgilerini arttırmaktadırlar.    

Kliniğimizin kongre sunumları, bilimsel araştırma ve yayınları mevcuttur. Bir çok bilimsel klinik çalışma ve araştırma da halihazırda devam etmektedir.

 

 

  Op.Dr. Rıfat AKDAĞ (Beyin Cerrahi)
 Uzm. Dr. İbrahim TAYMUR (Psikiyatri- Başasistan)
 Uzm. Dr. Serap SARI (Psikiyatri- Başasistan)
 Ebru GÜLTEKİN (Ebe-Anneler Servisi )
 Fatma GÜVEN (Ebe-Kadın Doğum Acil)
 Mustafa ÇELİK (Hemşire-Göğüs Hastalıkları Servisi)
  Samet ARSLAN (Hemşire -Nöroloji Servisi)
  Yasemin ÇALT (Hemşire -Yanık Ünitesi)
 Tezgül ÖZTÜRK (Hemşire- Ek Bina Çocuk Cerrahi Servisi)
 Elvan KARAKOÇ (Ek Bina Çocuk Acil)
 Solmaz YILMAZ (Hemşire –Genel Yoğun Bakım)
 Rönt.Tek. Necla KURAN
 Lab.Tek. Arzu DEMİRAY
 Serap YEŞİLGİL (Ebe- Ek Bina Kadın Doğum Acil )
 Meltem ALKAN (Hemşire- Ek Bina Süt Çocuğu 2 Servisi)
 Sevilay İNAL ( Hemşire- Ana Bina 2. Basamak Yoğun Bakım)
 Sevben GEZER( Hemşire- Ana Bina Ameliyathane)
 Rönt.Tek. Sevim KOPARAN
  Ecz.Nalan AŞÇIOĞLU
 Gülay GÖYCE (MHRS)
 Hatice AYDIN (Tıbbi Sekreter- Personel Servisi)
 Alaattin DEMİR (Teknisyen)
 Mustafa ÖZAN (V.H.K.İ.- Satınalma)
 Savaş YILMAZ (Sivil Savunma)
  İsmail YILMAZ (Ayniyat)
 Emine ÖNDER (Disiplin- Tıbbi Sekreter)
 Tahir TÜZÜN (Şoför)
 Mevlüt YAREN (V.H.K.İ.-Sağlık Kurulu)
 Mustafa ERKMEN (Ek Bina)
 Ali AYDINOĞLU (Ana Bina –Kamera Odası)
  Nurcan KESKİN (Ana Bina- Anestezi Poliklinik Sekreteri)
 Kübra BAYRAKTAR (Ek Bina Çocuk EEG Sekreteri)
 Şükran KUZU (Ana Bina Hasta Karşılama Yönlendirme)
 Sezgin KARAKIŞ (Teknik Servis-Sıhhi Tesisat)
 Aliye DEDE (Ana Bina- Bulaşıkçı)
 Sevilay KALKAN (Ek Bina-Bulaşıkçı)
 Mehmet GENÇ (Ana Bina-Bahçe Mıntıka)
 Yasin ÇELİK (Ek Bina- Ameliyathane)
T.C. Sağlık Bakanlığı
www.sb.gov.tr

T.C.Kimlik No Sorgulama
tckimlik.nvi.gov.tr

SBN - Sağlıkta Buluşum Noktası
www.sbn.gov.tr

  Daha fazla link için tıklayınız...
Anasayfa   Hastanemiz   Kadromuz   Haberler   Servisler   SKS Kalite   Hasta Hakları   Bilgilendirme   İhaleler   İletişim

2013 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi