ÜROLOJİ


Eğitim görevlileri:

 
Doç. Dr. Murat DEMİRBAŞ (Eğitim Sorumlusu)
 
Op. Dr. M. Hakan ÜSTÜN
 
Op. Dr. M. Murat AYDOS
 

Başasistanlar:

 
Op. Dr. Metin KILIÇ
 
Op. Dr. Sedat ÖNER
 

Uzman Doktorlar:

 
Op. Dr. Atilla SATIR (İdari Sorumlu)
 
Op. Dr. Ali Rıza TÜRKOĞLU
 
Op. Dr. Dursun ÜNAL
 
Op. Dr. Muhammed GÜZELSOY
 
Op. Dr. Soner ÇOBAN
 
Op. Dr. Tuncay ÖZGÜNAY
 

Asistan Doktorlar:

 
Dr. Abdullah ERDOĞAN
 
Dr. A. Tugay YILDIRIM
 
Dr. İdris NAS
 
Dr. Kadir ACIBUCU
 
Dr. Murat ŞAMBEL
 
Dr. Uğur AKGÜN
 

Hastanemiz Üroloji kliniği yataklı servis, poliklinik, sistoskopi, prostat biyopsi, ürodinami laboratuvarı, ESWL (taş kırma) ve ameliyathane üniteleri ile hizmet vermektedir.

 

Eğitim ve Seminer:

Her pazartesi saat 16’dan sonra ve her perşembe saat 08-12 saatleri arası asistan eğitim seminerleri, vaka tartışmaları ve makale saatleri düzenlenmektedir. Ayrıca perşembe günleri medikal onkoloji, radyoloji, patoloji kliniği eğitim görevlilerinin katılımı ile multidisipliner toplantılar düzenlenmektedir. Asistanlar yılda iki defa yazılı sınav yapılarak eğitim seviyeleri belirlenir. Asistanlara cerrahi eğitim, başasistanlar ve eğitim görevlileri tarafından birebir olarak verilmektedir. Amaç uzman olduklarında ürolojide yapılan tüm ameliyatları yapabilmeleridir

 

Poliklinik ve Sistoskopi Hizmetleri:

Hafta içi her gün mesai saatleri dahilinde ana binada 5 poliklinik odasında ve haftada bir gün Kestel ve Gürsu polikliniklerinde üroloji poliklinik hizmeti verilmektedir. 2013 yılı verilerine göre üroloji polikliniklerinde 82.221 (ortalama 336 hasta/gün) hasta muayene edilmiştir. Yine poliklinikte sistoskopi odasında bir yılda tanı ve kontrol amaçlı yaklaşık 2.000 hastaya sistoskopi ve 300 hastaya transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat iğne biyopsisi yapılmaktadır. Poliklinikte üroflowmetri aynı gün sonuçlanan, ürodinamik incelemeler ise yoğunluk nedeni ile randevu ile çalışan diğer ünitelerimizdir. 

Ayrıca sistoskopi odamızda ameliyat edilen hastaların taburcu sonrası pansumanları, yara bakımları, polikliniğe başvuran hastaların sonda takılması ve çıkarılması, üretral darlık dilatasyonu, intrakaviter kemoterapi ve immunoterapi uygulamaları, perkütan sistostomi takılması ve değiştirilmesi, perkütan nefrostomi değiştirilmesi ve basit lokal müdahaleler yapılmaktadır.

Taş kırma merkezinde (ESWL) 2013 yılında böbrek veya üreter taşı nedeniyle 300 hastaya taş kırma tedavisi uygulanmıştır.

 

Yataklı Tedavi Hizmetleri:

39 yataklı üroloji servisinde, poliklinik ve acil servise başvuran hastaların içinden yatarak tedavi görmesi gereken hastalarımız ve ameliyat olması gereken randevulu hastalarımız servise yatırılarak ileri tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. 2013 yılında yatak doluluk oranı ise %96.4’tür.

 

Ameliyathane hizmetleri:

Hastanemiz Üroloji kliniği perşembe 2 ve diğer günler 3 ameliyat odası ile ameliyathane hizmeti vermektedir. 2013 yılında toplam 8.854 hastaya cerrahi müdahale yapılmıştır.

A grubu ameliyat sayısı:         881

B grubu ameliyat sayısı:         1182

C grubu ameliyat sayısı:         1219

D grubu ameliyat sayısı:         4120

E grubu ameliyat sayısı:         1452

 

·         Üroonkoloji: Prostat, mesane, böbrek, adrenal ve testis kanserlerinin açık, endoskopik ve laparoskopik ameliyatları

·         Endoüroloji: Üriner sistemin taş, darlık, benign ve malign hastalıklarının tanı, takip ve tedavi ameliyatları

·         Pediatrik Üroloji: İnmemiş testis, hipospadias, vezikoüreteral reflü, üriner sistem taş ameliyatları

·         Androloji: İnfertilite ve erektil disfonksiyon ameliyatları

·         Ürojinekoloji: üriner inkontinans, pelvik organ prolapsusu ve vajinal fistül ameliyatları

 

 

Kliniğimizde üroonkoloji, endoüroloji, androloji, pediatrik üroloji ve ürojinekoloji ameliyatları güncel teknik, yaklaşım ve teknoloji ile başarılı şekilde yapılmaktadır. Op.Dr. Rıfat AKDAĞ (Beyin Cerrahi)
 Uzm. Dr. İbrahim TAYMUR (Psikiyatri- Başasistan)
 Uzm. Dr. Serap SARI (Psikiyatri- Başasistan)
 Ebru GÜLTEKİN (Ebe-Anneler Servisi )
 Fatma GÜVEN (Ebe-Kadın Doğum Acil)
 Mustafa ÇELİK (Hemşire-Göğüs Hastalıkları Servisi)
  Samet ARSLAN (Hemşire -Nöroloji Servisi)
  Yasemin ÇALT (Hemşire -Yanık Ünitesi)
 Tezgül ÖZTÜRK (Hemşire- Ek Bina Çocuk Cerrahi Servisi)
 Elvan KARAKOÇ (Ek Bina Çocuk Acil)
 Solmaz YILMAZ (Hemşire –Genel Yoğun Bakım)
 Rönt.Tek. Necla KURAN
 Lab.Tek. Arzu DEMİRAY
 Serap YEŞİLGİL (Ebe- Ek Bina Kadın Doğum Acil )
 Meltem ALKAN (Hemşire- Ek Bina Süt Çocuğu 2 Servisi)
 Sevilay İNAL ( Hemşire- Ana Bina 2. Basamak Yoğun Bakım)
 Sevben GEZER( Hemşire- Ana Bina Ameliyathane)
 Rönt.Tek. Sevim KOPARAN
  Ecz.Nalan AŞÇIOĞLU
 Gülay GÖYCE (MHRS)
 Hatice AYDIN (Tıbbi Sekreter- Personel Servisi)
 Alaattin DEMİR (Teknisyen)
 Mustafa ÖZAN (V.H.K.İ.- Satınalma)
 Savaş YILMAZ (Sivil Savunma)
  İsmail YILMAZ (Ayniyat)
 Emine ÖNDER (Disiplin- Tıbbi Sekreter)
 Tahir TÜZÜN (Şoför)
 Mevlüt YAREN (V.H.K.İ.-Sağlık Kurulu)
 Mustafa ERKMEN (Ek Bina)
 Ali AYDINOĞLU (Ana Bina –Kamera Odası)
  Nurcan KESKİN (Ana Bina- Anestezi Poliklinik Sekreteri)
 Kübra BAYRAKTAR (Ek Bina Çocuk EEG Sekreteri)
 Şükran KUZU (Ana Bina Hasta Karşılama Yönlendirme)
 Sezgin KARAKIŞ (Teknik Servis-Sıhhi Tesisat)
 Aliye DEDE (Ana Bina- Bulaşıkçı)
 Sevilay KALKAN (Ek Bina-Bulaşıkçı)
 Mehmet GENÇ (Ana Bina-Bahçe Mıntıka)
 Yasin ÇELİK (Ek Bina- Ameliyathane)
T.C. Sağlık Bakanlığı
www.sb.gov.tr

T.C.Kimlik No Sorgulama
tckimlik.nvi.gov.tr

SBN - Sağlıkta Buluşum Noktası
www.sbn.gov.tr

  Daha fazla link için tıklayınız...
Anasayfa   Hastanemiz   Kadromuz   Haberler   Servisler   SKS Kalite   Hasta Hakları   Bilgilendirme   İhaleler   İletişim

2013 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi