PSİKİYATRİ


Eğitim Görevlisi :

 
Prof.Dr. Rüstem AŞKIN
 

Başasistanlarımız :

 
 Uzm.Dr. İbrahim TAYMUR  
 Uzm.Dr. Serap SARI  

Uzman Hekimlerimiz:

 
 Uzm.Dr. Buket Belkız GÜNGÖR  
 Uzm.Dr. Çiğdem KÜÇÜKALİ  
 Uzm.Dr. Murat KALKAN  
 Uzm.Dr. Figen Kon YILDIZ  
 Uzm.Dr. Nurcan HANCI  
 Uzm.Dr. Özlem Çetin EKER  
 Uzm.Dr.Çetin TURAN  
 Uzm.Dr.Meral Argun USLU  
 Uzm.Dr.Sinay ÖNEN  
 Uzm.Dr.Sinem DURAN  

Asistanlarımız:

 
 Dr. Almıla İkra AKGÜL  
 Dr. Ayşe Nur BÜRCÜ  
 Dr. Ahmet İNEL  
 Dr. Zeynep Anıl ŞAHİN  
 Dr. Behiye Evin AZİZOĞLU  
 Dr. Ayşe GÜNAY  

Psikologlarımız:

 
Ersin KAHRAMAN  
Yakup SABANLI  
Ersin BUDAK  
Mustafa GÜZEL  
   

Sorumlu hemşiremiz:

 

Sevgi ALEMDAROĞLU

 
   

Hemşirelerimiz:

 
İsmail ALTUNEL Ümit ÖZTÜRK
Şirin ÖZDEMİR Vildan ÜNAL
Şadiye YıILDIZ
   

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİ

 

Hastanemiz psikiyatri polikliniğinde, gerek fonksiyonel gerekse yaşam olaylarına bağlı olarak ortaya çıkan;

 

• Psikotik bozukluk

• Şizofreni

• Sanrısal bozukluk

• Şizoaffektif bozukluk

• Bipolar mizaç bozukluk

• Yaygın anksiyete bozukluk

• Panik bozukluk

• Sosyal fobi

• Özgül fobi

• Obsesif kompülsif bozukluk

• Post travmatik stres bozukluk

• Akut stres bozukluk

 

gibi hastalıklar ayaktan tedavi edilmektedir. Birimimizde medikal tedavinin yanı sıra uygun hastalara ve danışanlara bireysel psikoterapiler uzman doktorlarımız ve psikologlarımız tarafından uygulanmaktadır. Birimimizde 4 psikiyatri uzmanı 6 psikolog çalışmaktadır.Polikliniklerimizde 1 yılda ortalama 50.000 kişiye hizmet verilmektedir.

 

VERİLEN HİZMETLER:

 

• Psikotik bozukluk

• Anksiyete bozuklukları

• Duygudurum bozuklukları

• Uyum bozuklukları

• Kişilik bozuklukları

• Cinsel işlev bozuklukları

• Yeme bozuklukları

• Dissosiyatif bozukluk

• Adli psikiyatri

• Akli meleke değerlendirmeleri

• Kişilik testleri

• Klinik değerlendirme ölçekleri

• Zeka testleri

• Psikolojik testler

• Aile terapisi

• Bireysel psikoterapi

• Evlilik danışmanlığı

  Op.Dr. Rıfat AKDAĞ (Beyin Cerrahi)
 Uzm. Dr. İbrahim TAYMUR (Psikiyatri- Başasistan)
 Uzm. Dr. Serap SARI (Psikiyatri- Başasistan)
 Ebru GÜLTEKİN (Ebe-Anneler Servisi )
 Fatma GÜVEN (Ebe-Kadın Doğum Acil)
 Mustafa ÇELİK (Hemşire-Göğüs Hastalıkları Servisi)
  Samet ARSLAN (Hemşire -Nöroloji Servisi)
  Yasemin ÇALT (Hemşire -Yanık Ünitesi)
 Tezgül ÖZTÜRK (Hemşire- Ek Bina Çocuk Cerrahi Servisi)
 Elvan KARAKOÇ (Ek Bina Çocuk Acil)
 Solmaz YILMAZ (Hemşire –Genel Yoğun Bakım)
 Rönt.Tek. Necla KURAN
 Lab.Tek. Arzu DEMİRAY
 Serap YEŞİLGİL (Ebe- Ek Bina Kadın Doğum Acil )
 Meltem ALKAN (Hemşire- Ek Bina Süt Çocuğu 2 Servisi)
 Sevilay İNAL ( Hemşire- Ana Bina 2. Basamak Yoğun Bakım)
 Sevben GEZER( Hemşire- Ana Bina Ameliyathane)
 Rönt.Tek. Sevim KOPARAN
  Ecz.Nalan AŞÇIOĞLU
 Gülay GÖYCE (MHRS)
 Hatice AYDIN (Tıbbi Sekreter- Personel Servisi)
 Alaattin DEMİR (Teknisyen)
 Mustafa ÖZAN (V.H.K.İ.- Satınalma)
 Savaş YILMAZ (Sivil Savunma)
  İsmail YILMAZ (Ayniyat)
 Emine ÖNDER (Disiplin- Tıbbi Sekreter)
 Tahir TÜZÜN (Şoför)
 Mevlüt YAREN (V.H.K.İ.-Sağlık Kurulu)
 Mustafa ERKMEN (Ek Bina)
 Ali AYDINOĞLU (Ana Bina –Kamera Odası)
  Nurcan KESKİN (Ana Bina- Anestezi Poliklinik Sekreteri)
 Kübra BAYRAKTAR (Ek Bina Çocuk EEG Sekreteri)
 Şükran KUZU (Ana Bina Hasta Karşılama Yönlendirme)
 Sezgin KARAKIŞ (Teknik Servis-Sıhhi Tesisat)
 Aliye DEDE (Ana Bina- Bulaşıkçı)
 Sevilay KALKAN (Ek Bina-Bulaşıkçı)
 Mehmet GENÇ (Ana Bina-Bahçe Mıntıka)
 Yasin ÇELİK (Ek Bina- Ameliyathane)
T.C. Sağlık Bakanlığı
www.sb.gov.tr

T.C.Kimlik No Sorgulama
tckimlik.nvi.gov.tr

SBN - Sağlıkta Buluşum Noktası
www.sbn.gov.tr

  Daha fazla link için tıklayınız...
Anasayfa   Hastanemiz   Kadromuz   Haberler   Servisler   SKS Kalite   Hasta Hakları   Bilgilendirme   İhaleler   İletişim

2013 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi