Hastane Kalite Birimi


Açıklama:

Hastanemiz Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite standartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve çalışmalarını Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde sürdürmektedir.
Bu bağlamda Kalite Birimimizin yapılanması

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ OLARAK

» HKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

» Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,
» Öz değerlendirmeleri yönetmek,
» Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek,
» HKS çerçevesinde hazırlanan;
» Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,
» Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek
» Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek
» HKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak görevlerini sürdürmektedir.
Bu bağlamda Hizmet kalite Standartlarında yer alan tüm bölümlerin bölüm kalite sorumluları belirlenmiş ve faaliyetler bu yönde sürdürülmektedir.

HKS KAPSAMINDA KURDUĞUMUZ EKİPLER VE KOMİTELER

KOMİTELER EKİPLER
1-HASTA GÜVENLİĞİ 1-AKILCI İLAÇ KULLANIMI
2-ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 2-MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ
3-EĞİTİM KOMİTESİ 3-PEMBE KOD YÖNETİM EKİBİ
4-TESİS GÜVENLİĞİ 4-BEYAZ KOD YÖNETİM EKİBİ
5-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 5-TIBBİ CİHAZ SORUMLU EKİBİ
6-RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 6-HASTA ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ
  7-ÇALIŞAN ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ
  8-ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ
  9-BİNA TUR EKİBİ
  10-BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ


HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ EKİP ÜYELERİ
» Uzm. Dr. İsmail ÖZCAN
» Uzm. Dr. Ayşe ERDOĞAN
» Faruk TAŞAR (HBYS sor.)
» Selma ŞAHİN
» Emine SARIOĞLU
» Op. Dr. Uğur DUMAN
» Uzm. Dr. Şerdal ADANA
» Uzm.Dr. Nilüfer EREN
» Uzm.Dr. İzzet ÖZYAZAR
» Tubanur USTA
» Ömer DERE


ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ EKİP ÜYELERİ
» Op. Dr. İsmail ÖZCAN
» Uzm.Dr.Ayşe ERDOĞAN
» Ensar GÜVELİ
» Figen BAYRAKTAROĞLU
» Dr.Belgin DALLI(iş yeri Hekimi)
» Uzm.Dr.Mustafa Özgür AKÇA
» Yeşim KARACA
» Yakup SABANLI
» Esra ÇAKIR
» Hakan AKAN
» Leyla GÜNAY
» Behiye YURTSEVER


EĞİTİM KOMİTESİ EKİP ÜYELERİ
» Doç.Dr. Alpaslan ÖZTÜRK
» Doç. Dr. Serdar KAHVECİOĞLU
» Uzm.Dr.Ayşe ERDOĞAN
» Sinem KARA
» Türkan YETİŞMİŞOĞLU
» Nurdan AKSOY
» Behnan HASMAN


TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ EKİP ÜYELERİ
» Op. Dr.Tarık CANDAN
» Doç. Dr. Mehtap BULUT
» Uzm.Dr.Ayşe ERDOĞAN
» Selim AKKUŞ
» Tunç ERGİN
» Abdullah GÜZEL
» Sevgi İNCELER
» Nurcan ÇAPACI
» Gürcan OLUÇ
» Hakan AKAN
» Taner ATALAY


AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİBİ EKİP ÜYELERİ
» Uzm.Dr.İsmail ÖZCAN
» Uzm.Dr.M.Ahmet HÜNÜK
» Uzm.Dr.Yurda ŞİMŞEK
» Op. Dr.Necdet Deniz TİHAN
» Uzm.Dr.Gül DURMUŞ
» Sinem KARA
» Lale SEÇGİNLİ
» Uzm.Dr.Ayşe ERDOĞAN
» Nalân TAMAM
» Safiye CAN


MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ EKİP ÜYELERİ
» Uzm.Dr.İzzet ÖZYAZAR
» Faruk TAŞAR
» Selma ŞAHİN 


PEMBE KOD YÖNETİM EKİBİ EKİP ÜYELERİ
» Op. Dr. Tarık CANDAN
» Selim AKKUŞ
» Hülya ÇELİK
» Gürcan OLUÇ
» Hanife YILDIZ
» Recep YAĞCI


BEYAZ KOD YÖNETİM EKİBİ EKİP ÜYELERİ
» Uzm. Dr. İsmail ÖZCAN
» Selim AKKUŞ
» Figen BAYRAKTAROĞLU
» Yakup SABANLI
» Hakan AKAN
» Yeşim KARACA

 


TIBBİ CİHAZ YÖNETİM EKİBİ EKİP ÜYELERİ
» Nurcan ÇAPACI
» Taner ATALAY
» Mehmet ALTINİĞNE


HASTA ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ EKİP ÜYELERİ
» Doç.Dr. Alpaslan ÖZTÜRK
» Uzm.Dr.Ayşe ERDOĞAN
» Sevil SANCAK
» Nalân TAMAM
» Selvinaz HATAP 


ÇALIŞAN ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ EKİP ÜYELERİ
» Uzm.Dr.İsmail ÖZCAN
» Uzm.Dr.Ayşe ERDOĞAN
» Selvinaz HATAP
» Yeşim KARACA


ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ EKİP ÜYELERİ
» Op. Dr.Alpaslan ÖZTÜRK
» Uzm. Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
» Uzm.Dr.M.Özgür AKÇA
» Uzm.Dr.Özgür DAĞLI
» Uzm. Dr. Özdemir ÖZKAN
» Op. Dr. Ersun TOPAL
» Uzm. Dr. Nilüfer Ülkü ŞAHİN
» Nagehan Yıldırım KAYA
» Uzm.Dr.Ayşe ERDOĞAN
» Fatma TOSUN
» Ayşegül KAHRAMAN


BİNA TUR EKİBİ EKİP ÜYELERİ
» Op. Dr.Tarık CANDAN
» Uzm.Dr.Ayşe ERDOĞAN
» Selim AKKUŞ
» Tunç ERGİN
» Abdullah GÜZEL
» Nurcan ÇAPACI
» Selvinaz HATAP


BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ EKİP ÜYELERİ

» Op. Dr.Tarık CANDAN

» Faruk TAŞAR
» Gökhan ERTURAN
» Hülya ÇELİK


RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

» Doç.Dr. Alpaslan ÖZTÜRK

» Uzm.Dr.Ünal KURTOĞLU
» Uzm.Dr. Nilgün BALKANAKSOY
» Birol AŞIK


TEMİZLİK KONTROL KOMİTESİ

» Uzm.Dr.Canan DEMİR

» Ensar GÜVELİ
» Sinem KARA
» Faruk TAŞAR
» Sevil SANCAK
» Figen BAYRAKTAROĞLU
» Selma ŞAHİN
» Salihe ERYILMAZ
» Ayşegül KAHRAMAN


ATIK YÖNETİM EKİBİ

» Uzm.Dr.Özgür DAĞLI

» Faruk TAŞAR
» Salihe ERYILMAZ
» Fatma TOSUN
» Serkan BATUR


STERİLİZASYON-DEZEFEKSİYON EKİBİ

» Doç.Dr. Alpaslan ÖZTÜRK

» Uzm.Dr.Gül DURMUŞ
» Uzm.Dr.Canan DEMİR
» Uzm.Dr.İzzet ÖZYAZAR
» Salihe ERYILMAZ
» Esra ÇAKIR
» Abdullah GÜZEL
» Mücahit ÇOMAK
» Ali Yaşar ERDAL

HİZMET KALİTE STANDARTLARI NEDİR?

Hastanemiz Sağlık Bakanlığı Performans Daire Başkanlığınca hazırlanmış olan hizmet Kalite standartlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmekte ve bakanlıkça bu standartlar üzerinden periyodik olarak denetlenmektedir.

KALİTE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TANIMLAR

Bölüm Hedefleri:
HKS’deki Bölümlerin işleyişlerini iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik olarak belirledikleri ve takip ettikleri hedefler, bölüm hedefleri tanıtım kartlarında aylık olarak izlenmektedir.

Prosedür:
Bir faaliyetin amacını ve kapsamını tanımlar. Prosedürde ne gerçekleştirilecek? Neden gerçekleştirilecek? Nerede kontrol edilecek? Kim faaliyet/kontrolden sorumludur? Nasıl gerçekleşecek /kontrol edilecek? Ne zaman gerçekleşecek /kontrol edilecek sorularının cevabı yer alır. Birimler iş akış şemalarını ve işleyiş adımlarını prosedürlerinde belirtirler. Prosedürler kontrollü doküman olup kalite birimi tarafından otomasyonda yayınlanır ya da isteğe göre birimlere kontrollü kopya kaşesi ile imza karşılığı verilir. Bu doküman fotokopi ile çoğaltılamaz çıktısı alınamaz. Örn: Yataklı Servis İşleyiş Prosedürü

Kalite Planları:
Kaynakları ve faaliyet sıralarını ortaya koyan dokümandır. Kontrollü doküman olup kalite birimi tarafından otomasyonda yayınlanır ya da isteğe göre birimlere kontrollü kopya kaşesi ile imza karşılığı verilir Bu doküman fotokopi ile çoğaltılamaz çıktısı alınamaz. Örn: Çalışan Güvenliği Planı

Talimat:
Yapılan işle ilgili uygulamaların tarif edildiği dokümandır. Kontrollü doküman olup kalite birimi tarafından otomasyonda yayınlanır ya da isteğe göre birimlere kontrollü kopya kaşesi ile imza karşılığı verilir Bu doküman fotokopi ile çoğaltılamaz çıktısı alınamaz. Örn: Hasta Güvenliği talimatı

Organizasyon El Kitabı (OEK):
Hastanemizde çalışan personelin görev ve sorumlulukları, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan organizasyon el kitabında bulunmaktadır. Kontrollü doküman olup kalite birimi tarafından otomasyonda yayınlanır ya da isteğe göre birimlere kontrollü kopya kaşesi ile imza karşılığı verilir Bu doküman fotokopi ile çoğaltılamaz çıktısı alınamaz. Örn: Hemşire Görev Tanımı

Form nedir:
Kuruluşun faaliyetlerini yerine getirebilmek için kullandıkları kayıt araçlarıdır. Formlar birimlerin ihtiyaçlarına göre oluşturulur veya revize edilir. Kodsuz form kullanılamaz. Fotokopi ile çoğaltılabilir. Örn:Eğitim Katılım Formu

Uygunsuzluk:
Hizmet kalite Standartlarının öngördüğü bir şartın yerine getirilmemiş olmasıdır.

Düzeltici Faaliyet:
Saptanan bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyettir. Kurumumuzda ya da hizmet aldığımız tedarikçide öz değerlendirme, bakanlık değerlendirmesi hasta ve çalışan şikâyetleri, hasta ve çalışan anketleri, kalite ve hedeflerdeki sapmalar, kalite uygulamaları, istatistiksel teknik uygulamalar, yönetimin gözden geçirme toplantıları, haftalık olağan toplantılar gibi faaliyetler sonucu oluşan uygunsuzluklar, önleyici faaliyetler ve iyileştirme fırsatları tespit edilir. DÖF tespit edildiğinde DÖF formu doldurularak kalite Birimine başvurulur. DÖF'le ilgili işlemler Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre yapılır.

Önleyici Faaliyet:
Önleyici faaliyetler sistematik olarak iyileştirme çalışmalarında uygulanır. Bir diğer önleyici faaliyet ise henüz bir problem çıkmamış bir ürün, hizmet veya serviste benzer bir ürün, hizmet veya servis için yapılmış düzeltici faaliyetlerin yaygınlaştırılmasıdır. ÖF tespit edildiğinde ÖF formu doldurularak kalite Birimine başvurulur. ÖF'le ilgili işlemler Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre yapılır.

DÜZELTİCİ FAALİYETLE ÖNLEYİCİ FAALİYET ARASINDAKİ FARK;

Düzeltici Faaliyet oluşan problemin kaynaklarının giderilmesi, önleyici faaliyet ise henüz oluşmamış ancak oluşabilecek problemlerin önceden öngörülerek giderilmesidir.

Kalite Politikası:
Kuruluşun en üst yetkililerince belirlenmiş tüm eğilimlerdir. Kısaca "MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ" ve "SÜREKLİ İYİLEŞTİRME" olarak özetlenebilir.

Misyon:
Misyon, bir işletmenin varlığının temel amacıdır. Gelecekte olmak istediği yer, şu andaki durumu, toplumdaki imajı ve yöneticilerin dünya görüşüdür denebilir.

Vizyon:
Uzun bir gelecekte ulaşmak isteğimiz durum. Kendiliğinden gerçekleşmeyecek ancak gerekli çabaları harcarsak başarabileceğimiz bir idealdir.


KALİTE POLİTİKAMIZ
Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak;
Hastalarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayan ve çalışanlarımızın çalışmaktan onur ve gurur duyduğu,
Hizmet sunumunda Kalite yönetim sisteminin gereklerine uyan,
Etik kurallar çerçevesinde bilimsel araştırmalar yapan ve uzmanlık eğitimi veren,
Sosyal sorumluluklarının bilincinde topluma en üst düzeyde katkı sağlayan Hastane olmak ana politikamızdır.

MİSYONUMUZ
Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi kullanarak kaliteli uzmanlık eğitimi vermek, hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeye yükselterek sektörünün lideri hastane olmak.

VİZYONUMUZ
Sunduğu hizmetin kalitesi ve yetiştirdiği uzmanlarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde örnek gösterilen hastane olmak.

 Anasayfa   Hastanemiz   Kadromuz   Haberler   Servisler   SKS Kalite   Hasta Hakları   Bilgilendirme   İhaleler   İletişim

2013 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi